CSS Grid - jawna deklaracja kolumn.

Wpis skupia się na podstawach układu CSS Grid. Przedstawia część jego wraz z animowanym przykładem. Omówiony tu został przykład standardowego rozmieszczenia elementów na stronie - tzw. "Holy Grail".

Tytuł

Grid jest modułem CSS dedykowanym do stylowania dwuwymiarowych układów. Pozwala na pozycjonowanie elementów względem rzędów i kolumn. Umożliwia definiowanie układów bazujących na jawnej definicji kolumn (liczba/szerokość kolumn z góry ustalone), jak i na niejawnej (liczba/szerokość kolumn wyliczane dynamicznie). Przykład z tego wpisu będzie skupiał się na jawnej deklaracji kolumn.

Animacja

W celu przedstawienia przykładu przygotowałem wstępnie pliki index.html i style.css. Zawierają one już wymagane elementy i wstępne stylowanie. Nie został jeszcze w nich zastosowany układ CSS Grid, w związku z czym poszczególne elementy są ułożone jeden pod drugim.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <title>CSS Grid</title>
 </head>
 <body>
  <div id="main-container">
   <div id="top-bar" class="centered-big-text">Top bar</div>
   <div id="side-nav" class="centered-big-text">Side nav</div>
   <div id="main-content" class="centered-big-text">Main content</div>
   <div id="footer" class="centered-big-text">Footer</div>
  </div>
 </body>
</html>

style.css

:root {
 --red-orange: #f6511d;
 --honey-yellow: #ffb400;
 --carolina-blue: #00a6ed;
 --apple-green: #7fb800;
 --prussian-blue: #0d2c54;
}

html,
body,
#main-container {
 margin: 0;
 padding: 0;
 height: 100%;
}

.centered-big-text {
 font-size: 32px;
 font-weight: bold;
 color: var(--prussian-blue);
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

#top-bar {
 background-color: var(--red-orange);
}

#side-nav {
 background-color: var(--honey-yellow);
}

#main-content {
 background-color: var(--carolina-blue);
}

#footer {
 background-color: var(--apple-green);
}

Wstępny layout

Rozłożenie elementów za pomocą układu CSS Grid będzie wymagała trzech kroków:

 • Zastosowanie układu w kontenerze display.
 • Zdefiniowaniom nazw poszczególnych obszarów grid-area.
 • Zdefiniowanie rozmieszczenia obszarów w ramach kontenera grid-template-areas

Po wykonaniu tych kroków style wyglądają następująco:

style.css

:root {
 --red-orange: #f6511d;
 --honey-yellow: #ffb400;
 --carolina-blue: #00a6ed;
 --apple-green: #7fb800;
 --prussian-blue: #0d2c54;
}

html,
body,
#main-container {
 margin: 0;
 padding: 0;
 height: 100%;
}

.centered-big-text {
 font-size: 32px;
 font-weight: bold;
 color: var(--prussian-blue);
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

#main-container {
 display: grid;
 grid-template-areas:
  "top-bar  top-bar    top-bar"
  "side-nav  main-content ."
  "footer   footer    footer";
}

#top-bar {
 background-color: var(--red-orange);
 grid-area: top-bar;
}

#side-nav {
 background-color: var(--honey-yellow);
 grid-area: side-nav;
}

#main-content {
 background-color: var(--carolina-blue);
 grid-area: main-content;
}

#footer {
 background-color: var(--apple-green);
 grid-area: footer;
}

CSS Grid

Uzyskany efekt przypomina kształtem standardowy układ elementów na stronie internetowej, jednak wymiary poszczególnych elementów nie sa odpowiednie. Domyślnie układ CSS Grid dzieli obszar na rzędy i kolumny o równych rozmiarach. W celu nadpisania tego zachowania można skorzystać z właściwości grid-template-columns i grid-template-rows zdefiniowanych w kontenerze.

style.css

#main-container {
 display: grid;
 grid-template-areas:
  "top-bar  top-bar    top-bar"
  "side-nav  main-content ."
  "footer   footer    footer";
 grid-template-columns: 2fr 9fr 1fr;
 grid-template-rows: 75px auto 50px;
}

Podczas definicji rozmiaru kolumn i wierszy można korzystać z różnych kombinacji jednostek i funkcji pomocniczych. W przepadku, gdy kilka następujących po sobie kolumn/wierszy posiada taki sam rozmiar zastosować funkcję repeat

CSS Grid + definicja rozmiarów kolumn i wierszy

Reasumując: Powyższy post przedstawił jedno z przykładowych zastosowań modułu CSS grid - stały dwuwymiarowy układ elementów na stronie. W celu zapewnienia responsywności takiego układu można skorzystać z MediaQuery zdefiniowanych dla rożnych rozdzielczości.

Źródła: