CSS Flexbox

Wpis prezentuje zastosowania układu CSS Flexbox. Przedstawiona w postaci animacji została tu część parametrów dotyczących kontenera flex pozwalających na sterowanie zachowaniem tego układu.

Tytuł

CSS Flexbox umożliwia wygodne rozmieszczanie obiektów w jednowymiarowym układzie. Pozwala na elastyczne sterowanie rozkładem elementów w ramach kontenera. Ważną cechą tego układu jest jego zdolność dopasowywania się do zmieniających się warunków np.

 • Rozmiaru kontenera.
 • Liczby elementów znajdujących się w kontenerze.
 • Rozmiaru poszczególnych elementów znajdujących się w kontenerze.

Dzięki temu nadaje się on dobrze do stylowania elementów stron ulegających częstym zmianom. Obecnie wiele stron internetowych wyświetla dane na podstawie odpowiedzi z API, dlatego na etapie projektowanie stylów CSS trudno przewidzieć to jaką liczbę elementów danego typu będziemy musieli wyświetlić na ekranie. Układ Flex sprawdzi się również bardzo dobrze w przypadkach wymagających zapewnienia responsywności strony i wsparcia dla szerokiego zakresu rozdzielczości.

W celu skorzystania z układu CSS Flex należy na poziomie kontenera nadpisać domyślny układ (zazwyczaj block lub inline). Można to zrobić ustawiając wartość właściwości display na flex.

index.html

<div class="parent flex-container">
  <div class="child"></div>
  <div class="child"></div>
  <div class="child"></div>
</div>

styles.css

.flex-container {
 display: flex;
}

Ważną właściwością układu CSS Flexbox jest flex-direction. określa ona kierunek i zwrot osi głównej (main axis), oraz osi poprzecznej (cross axis). Kierunki i zwroty danej osi wpływają na działanie części z pozostałych parametrów. Właściwość ta może przyjmować następujące wartości:

 • row - (wartość domyślna) oznacza, że oś główna biegnie w kierunku poziomym od lewej do prawej, a oś poprzeczna w kierunku pionowym od góry do dołu.
 • row-reverse - oznacza, że oś główna biegnie w kierunku poziomym od prawej do lewej, a oś poprzeczna w kierunku pionowym od góry do dołu.
 • column - oznacza, że oś główna biegnie w kierunku pionowym od góry do dołu, a oś poprzeczna w kierunku poziomym od lewej do prawej.
 • column - oznacza, że oś główna biegnie w kierunku pionowym od dołu do góry, a oś poprzeczna w kierunku poziomym od lewej do prawej.

CSS flex-direction

Za sterowanie rozłożeniem elementów wzdłuż osi głównej odpowiada właściwość justify-content, w zależności od wybranej wartości nastąpi automatyczne dopasowanie odstępów poziomych np.

 • flex-start - (wartość domyślna) elementy są wyrównane do początku osi głównej, cała pozostała wolna przestrzeń zostaje na końcu osi.
 • flex-end - elementy są wyrównane do końca osi głównej, cała pozostała wolna przestrzeń zostaje na początku osi.
 • center - elementy wyrównane są do środka osi głównej, pozostała wolna przestrzeń zostaje równo podzielona między początkiem i końcem osi.
 • space-between - elementy są rozmieszczone między początkiem a końcem osi głównej z zachowaniem równego odstępu między poszczególnymi elementami.
 • space-around - elementy sa rozmieszczone miedzy początkiem a końcem osi głównej z zachowaniem równego dostępu po obu stronach elementu.
 • space-evenly - elementy sa rozmieszczone miedzy początkiem a końcem osi głównej z zachowaniem równego odstępu między początkiem/końcem osi i poszczególnymi elementami.

Za rozkład elementów wzdłuż osi poprzecznej odpowiada właściwość align-items, w zależności od wybranej wartości nastąpi automatyczne dopasowanie odstępów pionowych np.

 • stretch - (wartość domyślna) elementy rozciągają się tak, aby wypełnić całe dostępne miejsce.
 • flex-start - elementy umieszczane są na początku osi poprzecznej.
 • flex-end - elementy umieszczane są na końcu osi poprzecznej.
 • center - elementy umieszczane są na środku osi poprzecznej.

CSS justify-content align-items

Reasumując: w tym wpisie przedstawiona została tylko część właściwości kontenera CSS Flex. Jednak są to właściwości, które powinny być wystarczające w większości prostych zastosowań. Sterowanie układem flex może odbywać się również na poziomie właściwości poszczególnych elementów, a nie tylko całego kontenera, jednak to nie zostało omówione w tym poście. W celu poznania dokładniejszej listy właściwości układu CSS Flexbox polecam warto zapoznać się z linkami ze źródeł.

Źródła: