Podstawy pracy z repozytorium zdalnym GitHub.

Wpis skupiony na podstawach pracy z repozytorium zdalnym git-a. Przedstawia proces założenia nowego zdalnego repozytorium na GitHub-ie, połączenie go z repozytorium lokalnym i podstawy pracy.

Tytuł

W tym wpisie skupie się na pracy ze zdalnym repozytorium kodu.

Zdalne repozytorium kodu - miejsce dostępne przez Internet (albo np. sieć wewnętrzną organizacji) pozwalające na przechowywanie źródeł projektu. Zdalne repozytoria w zależności od nadanych uprawnień pozwalają użytkownikowi na operacje takie jak pobieranie/aktualizowanie przechowywanych na nich danych.

Obecnie na rynku istnieje kilka firm dostarczających produkty/usługi związane ze zdalnymi repozytoriami. Wśród najpopularniejszych znajdują się np.

 • Bitbucket
 • GitHub
 • GitLab

Posiadają one zarówno plany darmowe, jak i płatne. Jednak z perspektywy użytkowania osobistego opcje darmowe są zazwyczaj w zupełności wystarczające. Przykłady przedstawione w ramach tego wpisu będą bazowały na usłudze GitHub, jednak w przypadku innych dostawców nie powinny występować znaczące różnice (pomijając różnicę w interfejsach użytkownika).

Aby rozpocząć pracę z GitHub-em należy na początku założyć darmowe konto na stronie github.com/join. Na tym etapie można też skonfigurowanie klucz SSH (zgodnie z tymi instrukcjami) - nie jest to konieczne, jednak jeżeli często korzystamy z tego samego komputera, to nie będziemy musieli każdorazowo logować się podczas wykonywania operacji na repozytorium zdalnym. Następnie można przejść na swój profil i stworzyć nowe repozytorium zdalne.

Nowe repozytorium zdalne

Podczas zakładania nowego repozytorium na GitHub-ie należy podać kilka informacji:

 • Właściciela repozytorium - w przypadku projektów personalnych będzie to nasze konto, natomiast podczas pracy z zespołem może być to inne konto z zespołu.
 • Nazwa - identyfikator repozytorium. W przypadku nazw składających się z kilku członów są one zazwyczaj łączone w konwencji kebab-case (wyrazy-łączone-myślnikami).
 • Prywatność repozytorium (publiczne/prywatne) - parametr determinujący, czy repozytorium będzie widoczne dla wszystkich użytkowników portalu, czy tylko dla wskazanych w ustawieniach repozytorium. W przypadku repozytorium publicznego wszyscy użytkownicy mogą przeglądać i pobierać znajdujący się w nim kod, ale nie oznacza to, ze mogą wprowadzać zmiany w tym repozytorium zdalnym.
 • Automatycznie wygenerowane pliki - sekcja ta pozwala na automatyczne wygenerowanie plików:

  • README.md - opis projektu.
  • .gitignore - pliki ignorowane przez git-a (przydatne np. przy pracy z narzędziami takimi jak npm).
  • Licencja - dokument opisujący w jaki sposób można korzystać z treści zawartych w tym repozytorium.

Parametry nowego repozytorium

Po utworzeniu zdalnego repozytorium zostajemy przeniesieni na stronę ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania. Na tym ekranie można wybrać jeden z protokołów (https/ssh) co wpływa na aktualizację instrukcji znajdujących się poniżej. Przedstawione instrukcje pozwalają na:

 • Stworzenie nowego repozytorium lokalnego z linii poleceń.
 • Wypchnięcie istniejącego repozytorium lokalnego z linii poleceń.
 • Zaimportowanie kodu z innego repozytorium.

Porady GitHub

W tym przypadku będę pracował z repozytorium lokalnym, które powstało w ramach poprzedniego wpisu, więc zdecyduje się na opcję drugą. Na początku należy w repozytorium lokalnym wskazać adres repozytorium zdalnego. Jedno repozytorium lokalne może być połączone z wieloma repozytoriami zdalnymi, dlatego każdemu z takich połączeń nadaje się dodatkowo identyfikującą je nazwę. Najpopularniejszą nazwą repozytorium zdalnego jest origin.

Jeżeli dla danego repozytorium lokalnego chcemy sprawdzić listę podpiętych repozytoriów zdalnych możemy przejść do jego lokalizacji i wykonać polecenie git remote. W tym przypadku ze względu na brak podpiętych repozytoriów zdalnych nie zwróci ono żadnej odwiedzi. W celu dodania repozytorium zdalnego należy wykonać polecenie git remote add [nazwa zdalnego repozytorium] [adres zdalnego repozytorium]. Po dodaniu repozytorium zdalnego ponowne wykonanie polecenia git remote powinno zwrócić jego nazwę, a wykonanie tego polecenia z dodatkowa flagą git remote -v dodatkowo wyświetli jego adres.

Wskazanie repozytorium zdalnego

Po dodaniu adresu zdalnego repozytorium do repozytorium lokalnego można wypchnąć tam kod przy pomocy polecenia git push [nazwa zdalnego repozytorium] [nazwa zdalnego branch-a]. W tym przypadku zdecydowałem się na wypchnięcie lokalnych branch-y master i develop na nowo utworzone pod takimi samymi nazwami branch-e zdalne.

Wypchnięcie kodu na repozytorium zdalne

Push - akcja polegająca na przesłaniu zmian (commit-ów) z repozytorium lokalnego do repozytorium zdalnego.

Po przejściu na stronę repozytoria zdalnego można zauważyć, że pojawiła się już w nim zawartość dwóch wcześniej wspomnianych branch-y.

Projekt wypchnięty na repozytorium zdalne

Dodatkowo dla każdego z tych branch-y możemy podejrzeć historię commit-ów. Wynika z niej, że branch master zawiera tylko jeden commit wstępny, natomiast branch develop posiada dodatkowe cztery commit-y. W celu wyrównania stanu branch-a master do stanu branch-a develop można wykonać lokalnie merge, jednak w przypadku pracy z repozytorium zdalnym możemy skorzystać z opcji wykonania pull request-a.

Pull request - proces mający na celu wprowadzenie zmian znajdujących się na pewnym branch-u do innego branch-a (często będącego źródłem dla tego pierwszego). Zazwyczaj udział w nim bierze autor zmian i inne osoby, które w ramach code review sprawdzają zmiany i mogą sugerować ewentualne usprawnienia.

Nowy pull request

Po wybraniu opcji stworzenia nowego pull request-a i wskazaniu branch-a źródłowego i docelowego można podejrzeć commit-y, które zostaną z-merge-owane w ramach tej akcji. Dodatków można podejrzeć wynikowe zmiany jakie zostaną wprowadzone w kodzie.

Gotowy pull request zazwyczaj przechodzi przez proces code review, w którym jest on analizowany i proponowane są ewentualne usprawniania. Po pomyślnym przejściu procesu można wykonać merge.

Merge pull request-a

Zdalne repozytorium pozwala na utworzenie repozytoriom lokalnego na podstawione swojego stanu. Jest to możliwe dzięki wykonaniu polecenia git clone [adres zdalnego repozytorium]. Dzięki temu rozpoczęcie pracy nad projektem na innym komputerze powinno byc relatywnie bezproblemowe.

Clone - akcja tworząca nowe repozytorium lokalne będące kopią wskazanego repozytorium źródłowego.

Klonowanie repozytorium zdalnego

W wyniku sklonowania repozytorium zdalnego powstało nowe repozytorium lokalne. Należy jednak zauważyć, że zawiera ono jedynie branch master ustawiony w repozytorium zdalnym jako domyślny. W celu utworzenia lokalnej kopii innego branch-a zdalnego można wykonać polecenie git checkout -b [nazwa nowego branch-a lokalnego] [źródłowego branch-a zdalnego]. Listę zdalnych branch-y można podejrzeć wykonując polecenie git branch -r.

Tworzenie lokalnej kopii branch-a zdalnego

Aktualnie oba repozytoria lokalne połączone są z tym samym repozytorium zdalnym. Umożliwia to synchronizowanie kodu między nimi. W ramach przykładu:

 • Wprowadzę zmiany na branch-u develop w aktualnym repozytorium lokalnym.
 • Wypchnę je na repozytorium zdalne.
 • Pobiorę je na na pierwszym repozytorium lokalnym.

Z poziomu drugiego repozytorium lokalnego wprowadziłem zmiany w pliku index.html, po czym stworzyłem z nimi commit, który ostatecznie wypchnąłem na branch develop w repozytoriom zdalnym. Zmiany te zostały uwzględnione w repozytorium zdalnym, jednak nie zostały automatycznie wprowadzone w pierwszym repozytorium lokalnym.

Wypchniecie zmian na repozytorium zdalne

Po powrocie do pierwszego repozytorium lokalnego i podejrzeniu dwóch ostatnich commit-ów na branch-u develop można zauważyć, ze zmiany wykonane w drugim repozytorium lokalnym, które zostały wypchnięte na repozytorium zdalne nie zostały tu automatycznie uwzględnione. Należy je pobrać. W celu pobrania zmian z branch-a repozytorium zdalnego na aktualnie aktywny branch lokalny można wykonać polencie git pull [nazwa repozytorium zdalnego] [nazwa branch-a zdalnego].

Pull - akcja polegająca na pobraniu zmian z repozytorium zdalnego i wprowadzeniu ich w repozytorium lokalnym.

Pobranie zmian z repozytorium zdalnego

Gdy nad jednym projektem równolegle pracuje kilka osób mogą pojawić się tzw. konflikty. Mają one miejsce w sytuacji, gdy próbujemy połączyć zmiany dotyczące tego samego fragmentu kodu.

Konflikt - sytuacja występująca podczas próby łączenia zmian z dwóch oddzielnych branch-y zawierających zmiany, które są trudne do automatycznego połączenia. Na przykład zmiany w tych samych linijkach kodu, albo edycja pliku na jednym branch-u, a usunięcie go na drugim.

W celu przedstawienia takiego konfliktu w pierwszym repozytorium lokalnym wykonam commit ze zmianą tekstu przycisku i wypchnę go na repozytorium zdalne. Natomiast w drugim repozytorium zmienię klasę tego samego przycisku i również spróbuję wypchnąć tę zmianę na repozytorium zdalne.

Wypchnięcie nowego commit-a na repozytorium zdalne

Po tak wprowadzonych zmianach na stronie widać dodatkowy napis w pierwszym przycisku:

Zmiana tekstu

Następnie przeszedłem do drugiego repozytorium lokalnego i dla tego samego przycisku dodałem klasę css. Specjalnie przed tym nie pobrałem zmian z repozytorium zdalnego.

Commit zmiany tekstu

W wyniku tego przycisk dostał nowe style, ale nie miał dodatkowego tekstu.

Dodanie klasy

W celu połączenia zmian z dwóch źródeł zdecydowałem się z poziomu drugiego repozytorium lokalnego pobrać zmiany z repozytorium zdalnego. Na tym etapie wystąpił konflikt.

Konflikt

Teraz po przejściu do pliku index.html można zauważyć, że pojawiły się w nim zmiany z dwóch commit-ów, jednak nie zostały połączone w spójną całość, tylko oddzielone i specjalnie oznaczone.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Hello git [from 2nd local repo]!</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
 </head>

 <body>
  <div id="page-wrapper">
   <div id="top-nav">
<<<<<< HEAD
    <a class="nav-link primary-link" href="">First</a>
======
    <a class="nav-link" href="">First [text from 1st local repo]</a>
>>>>>> c7734823e478ad6c82acb351f375c92aae93692e
    <a class="nav-link" href="">Second</a>
    <a class="nav-link" href="">Third</a>
    <a class="nav-link primary-link" href="">Primary</a>
   </div>
   <div id="main-content">
    <h1>Hello</h1>
    <img id="git-logo" src="Git-Logo-2Color.png" alt="git logo" />
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

W związku z tym na stronie pojawiły się dwa warianty pierwszego przycisku. Jeden ze zmiana tekstu, a drugi z dodatkowa klasą. Dodatkowo pomiędzy nimi wyświetlają się znaki dodane przez git-a. Strona co prawda nadal się wyświetla, ale uzyskany rezultat znacznie odbiega od oczekiwań.

Automatycznie połączone zmiany

W takiej sytuacji należy ręcznie rozwiązać konflikt. Trzeba wtedy zdecydować, które zmiany powinny znaleźć się w ostatecznie wersji. W tym przypadku są to zmiany z obu commit-ów. Ostatecznie uzyskany kod wygląda następująco.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Hello git [from 2nd local repo]!</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
 </head>

 <body>
  <div id="page-wrapper">
   <div id="top-nav">
    <a class="nav-link primary-link" href=""
     >First [text from 1st local repo]</a
    >
    <a class="nav-link" href="">Second</a>
    <a class="nav-link" href="">Third</a>
    <a class="nav-link primary-link" href="">Primary</a>
   </div>
   <div id="main-content">
    <h1>Hello</h1>
    <img id="git-logo" src="Git-Logo-2Color.png" alt="git logo" />
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

W wyniku takich zmian na stronie pojawiła się znowu jedna wersja przycisku, która poosiada zarówno zmieniony tekst jaki i dodatkową klasę css.

Ręcznie rozwiązany konflikt

Po wprowadzeniu takich zmian, można je wypchnąć na branch zdalny.

Rozwiązanie konfliktu

Reasumując: w tym wpisie zostały przedstawione podstawy pracy ze zdalnym repozytorium git-a takie jak:

 • Utworzenie konta i repozytorium zdalnego na portalu GitHub
 • Sprawdzenie aktualnie podpiętych repozytoriów zdalnych git remote / git remote -v
 • Dodanie podpięcie nowego repozytorium zdalnego git remote add [nazwa zdalnego repozytorium] [adres zdalnego repozytorium]
 • Wypychanie zmian na repozytorium zdalne git push [nazwa zdalnego repozytorium] [nazwa zdalnego branch-a]
 • Klonowanie zdalnego repozytorium git clone [adres zdalnego repozytorium]
 • Wyświetlenie listy branch-y ze zdalnego repozytorium git branch -r
 • Tworzenie lokalnego branch-a na podstawie branch-a zdalnego git checkout -b [nazwa nowego branch-a lokalnego] [źródłowego branch-a zdalnego]
 • Aktualizacja stanu aktywnego branch-a lokalnego na podstawie stanu branch-a zdalnego git pull [nazwa repozytorium zdalnego] [nazwa branch-a zdalnego]

Praca ze zdalnym repozytorium daje wiele korzyści np.

 • Może pełnić rolę kopi zapasowej
 • Umożliwia wygodne przenoszenie projektu miedzy komputerami
 • Pozwala na wygodne udostępnianie kodu
 • Umożliwia równoległe rozwijanie projektu przez wiele osób
 • Pozwala na integrację z systemami zewnętrznymi i automatyczne wykonywanie akcji (np. wystawienie wersji aplikacji) po aktualizacji danego branch-a zdalnego

Źródła: