Podstawy Gatsby.js cz. 1 - struktura projektu, pobieranie danych przy pomocy GraphQL, tworzenie stron na podstawie plików markdown.

Jak stworzyć pierwszy projekt w Gatsby.js? Jak poruszać się po strukturze projektu, korzystać z narzędzi znanych z React.js i plugów Gatsbt.js w celu stworzenia strony pobierającej dane z plików markdown?

Strona

W pierwszym poście na tym blogu pisałem o popularnych sposobach tworzenia stron internetowych. Jednym z przedstawionych tam podejść były generatory stron statycznych. W tym poście postaram się przyjrzeć dokładniej generatorowi stron statycznych opartemu o React.js - Gatsby.js. W tym wpisie omówię:

 • Główne założenia i technologie, na których opiera się Gatsby.js
 • Strukturę startowego projektu
 • Tworzenie nowych stron w Gatsby.js i linkowanie między nimi
 • Korzystanie z bibliotek znanych z React.js
 • Korzystanie z pluginów Gatsby.js
 • Pobieranie danych przy pomocy GraphQL
 • Przetwarzanie i wyświetlanie sformatowanych treści z plików markdown na stronie

Gatsby jest generatorem stron statycznych, co oznacza, że podczas budowania aplikacji na każdą podstronę generowany jest oddzielny plik html. Gotowe pliki pliki są następnie przechowywane na serwerze i wysyłane w odpowiedzi na zapytania dotyczące danej podstrony. Słowo “statyczny” odnosi się tu jedynie do sposobu generowania plików html, a nie do samego sposobu działania strony. Co prawda strony tworzone w oparciu o Gatsby`ego są przechowywane na serwerze i przesyłane do klienta jak proste strony statyczne. Jednak tak naprawdę są to aplikacje budowane z pomocą React`a dzięki czemu mamy możliwość wprowadzania zmian w DOM na podstawie dynamicznie zmieniających się danych z API. W przypadku stron tworzonych za pomocą Gatsby`ego część pracy związana z wygenerowaniem treści pliku html na podstawie szablonów i danych ze źródeł zewnętrznych wykonywana jest jeden raz w trakcie budowania projektu, a nie każdorazowo przy zapytaniu skierowanym na dany adres. Pozwala to odciążyć przeglądarkę użytkownika (w stosunku do stron CSR) lub serwer aplikacji (w stosunku do stron SSR).

W trybie deweloperskim, oraz podczas budowania aplikacji Gatsby korzysta z środowiska Node.js. Daje to duże możliwości. Podczas pobierania danych do wygenerowania stron oprócz korzystania z różnego rodzaju headless CMS`ów mamy możliwość wybrania zasobów przechowywanych lokalnie na przykład plików w formacie csv, albo markdown. Pozwala to na tworzenie aplikacje w stosie technologicznym JAM z plikami markdown przechowywanymi w repozytorium.

Dzięki wykorzystywaniu Node`a Gatsby ma możliwość uzyskania dostępu do różnych źródeł danych. W celu wyszukiwania i filtrowania danych wykorzystywany jest GraphQL. Jest to standard pozyskiwania danych, który w ostatnim czasie zyskuje dużą popularność. Adresuje on wady standardu REST i proponuje rozwiązania zapewniające większą elastyczność.

Ważnym aspektem pracy z Gatsby.js są dostępne pluginy pozwalające w bardzo prosty i efektywny sposób rozwiązać wiele problemów występujących podczas tworzenia strony. Dzięki temu tworzenie stron w oparciu o Gatsby. js jest bardzo szybkie i intuicyjne. W dalszej części wpisu postaram się przedstawić przykładowy proces tworzenia strony w oparciu o pliki markdown z wykorzystaniem popularnych bibliotek znanych z Reacta.

Przed przystąpieniem do pracy z Gatsby`m należy zainstalować (o ile ich już nie posiadamy) dwa programy:

Następnie przy pomocy linii poleceń (np. Git Bash) należy zainstalować gatsby-cli

npm install -g gatsby-cli

Następnie należy skopiować projekt startowy:

gatsby new hello-world https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-hello-world

W tym momencie starter projektu Gatsby.js powinien zostać już skopiowany na nasz dysk. Po wejściu do katalogu projektu zobaczymy taką strukturę:

Struktura folderów

Podczas pracy z projektem najważniejsze będą:

 • \public - folder, w którym po wykonaniu polecenia “gatsby build” pojawi się gotowa aplikacja
 • \src\pages - folder, w którym przechowywane są szablony stron
 • \static - folder do przechowywania zasobów statycznych
 • gatsby-config.js - główny plik konfiguracyjny projektu

Po uruchomieniu wersji deweloperskiej aplikacji

gatsby develop

powinniśmy zobaczyć tak wyglądającą odpowiedź:

Odpowiedź konsoli po uruchomieniu aplikacji

Na jej końcu są dwa linki dwa linki:

Kliknięcie w pierwszy link przekierowuje do strony startowej:

Strona startowa

Odpowiedzialny za nią jest plik src\pages\index.js

src\pages\index.js
 
import React from "react"
 
export default function Home() {
 return <div>Hello world!</div>
}
 

Próbując odwiedzić inny adres np http://localhost:8000/foo otrzymamy stronę 404:

Strona 404

W celu dodania nowej strony - tak, aby obsłużyć na przykład zapytania skierowane na adres http://localhost:8000/foo należy dodać nowy szablon strony. Strona będzie dostępna pod adresem odpowiadającym nazwie pliku, więc w tym przypadku powinniśmy stworzyć nowy plik: src\pages\foo.js:

src\pages\foo.js
 
import React from "react"
 
export default function Foo() {
 return <div>Foo page!</div>
}
 

Teraz odwiedzając adres http://localhost:8000/foo zamiast strony 404 otrzymamy:

Strona foo

Po stworzeniu drugiej strony można dodać możliwość przechodzenia pomiędzy nimi. W tym celu można użyć zawartego w Gatsbym komponentu Link. Wystarczy zaimportować go w pliku z szablonem strony i skorzystać z tego komponentu w następujący sposób:

src\pages\foo.js

import React from "react"
import { Link } from "gatsby"
 
export default function Foo() {
 return (
  <>
   <div>Foo page!</div>
   <button>
    <Link to="/">Go to index</Link>
   </button>
  </>
 )
}
 
src\pages\index.js

import React from "react"
import { Link } from "gatsby"
 
export default function Home() {
 return (
  <>
   <div>Hello world!</div>
   <button>
    <Link to="/foo">Go to foo page page</Link>
   </button>
  </>
 )
}
 

Dzięki temu użytkownik uzyska możliwość przechodzenia między podstronami.

Linkowanie między stronami

Teraz, gdy strona posiada podstawowe funkcje można zająć się poprawą jej wyglądu. Przydatne w tym celu mogą okazać się znane z React`a biblioteki komponentów: Material-UI i biblioteki ułatwiającej zarządzanie stylami komponentów: Styled Components W celu instalacji tych narzędzi należy wykonać następujące komendy:

npm install @material-ui/core --save

npm install @material-ui/icons --save

npm install styled-components --save

Strona posiada możliwość przechodzenia między podstronami. Dobrym miejscem do umieszczenia tego typu akcji może być górna belka. Jest to komponent, który będzie powtarzał się na wszystkich podstronach w związku z czym warto go wydzielić do osobnego szablonu. Przy okazji można stworzyć style globalne zapewniające minimalną wysokość i usuwające margines i padding z body:

src\components\GlobalStyles.js
 
import { createGlobalStyle } from 'styled-components';
 
const GlobalStyles = createGlobalStyle`
 body {
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
`;
 
export default GlobalStyles;

Komponent zawierający górną belkę nawigacji opakowujący wszystkie strony wygląda następująco:

src\components\Layout.js
 
import React from "react"
import { Link } from "gatsby"
import AppBar from "@material-ui/core/AppBar"
import Toolbar from "@material-ui/core/Toolbar"
import FilterVintageIcon from "@material-ui/icons/FilterVintage"
import Button from "@material-ui/core/Button"
import styled from "styled-components"
 
import GlobalStyles from "../components/GlobalStyles"
 
const StyledWrapper = styled.div`
 min-height: 100vh;
 display: flex;
 flex-direction: column;
`
const StyledLink = styled(Link)`
 color: white;
 text-decoration: none;
`
const StyledTitle = styled.h1`
 flex-grow: 1;
`
const StyledContent = styled.div`
 min-height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
 flex-grow: 1;
`
const Layout = ({ children }) => {
 return (
  <StyledWrapper>
   <GlobalStyles />
   <AppBar position="static">
    <Toolbar>
     <StyledTitle>
      <StyledLink to="/">Gatsby - poligon testowy</StyledLink>
     </StyledTitle>
     <StyledLink to="/foo">
      <Button
       variant="outlined"
       color="secondary"
       startIcon={<FilterVintageIcon />}
      >
       Foo
      </Button>
     </StyledLink>
    </Toolbar>
   </AppBar>
   <StyledContent>{children}</StyledContent>
  </StyledWrapper>
 )
}
 
export default Layout

W celu poprawy wyglądu do strony można na przykład dodać grafiki ze strony undraw.co.

Obie strony (index i foo) zostały zapakowałem w wcześniej przygotowany komponent i wstępne ostylowane:

src\pages\index.js
 
import React from "react"
import styled from "styled-components"
 
import Layout from "../components/Layout"
import welcomeImage from "../../static/undraw_welcome_cats_thqn.png"
 
const StyledWelcomeImage = styled.div`
 background-image: url(${welcomeImage});
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: cover;
 
 width: 70vw;
 min-height: calc(619/1129*70vw);
 
 margin: 50px auto;
`
 
export default function Home() {
 return (
  <Layout>
    <StyledWelcomeImage></StyledWelcomeImage>
  </Layout>
 )
}
 
src\pages\foo.js
 
import React from "react"
import Layout from "../components/Layout"
 
import styled from "styled-components"
 
const StyledContainer = styled.div`
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
`
 
export default function Foo() {
 return (
  <Layout>
   <StyledContainer>
    <h1>Foo page!</h1>
   </StyledContainer>
  </Layout>
 )
}

Tak wyglądał uzyskany rezultat:

Górna belka nawigacji

Po wstępnym ostylowaniu stron przyszedł czas by zająć się tworzeniem zawartości strony w oparciu o pliki markdown. Pliki będą przechowywane w źródłach projektu, więc potrzebny będzie dostęp do nich z poziomu aplikacji. Dodatkowo konieczne będzie przekształcenie treści pliku markdown tak, aby można było umieścić ją w szablonie html. Przydatne będą pluginy gatsby-source-filesystem i gatsby-transformer-remark. W celu ich instalacji, należy w linii poleceń wpisać następujące komendy:

npm install gatsby-source-filesystem --save

npm install gatsby-transformer-remark --save

Po instalacji należy również dodać odpowiednie wpisy w pliku konfiguracyjnym wskazujące wykorzystywane pluginy, oraz definiujące lokalizację plików:

gatsby-config.js
 
module.exports = {
 plugins: [
  {
   resolve: `gatsby-source-filesystem`,
   options: {
    name: `src`,
    path: `${__dirname}/data/`,
   },
  },
  `gatsby-transformer-remark`,
 ],
}

Po zainstalowaniu pluginów i wskazaniu ich w konfiguracji aplikacji stworzyłem dwa pliki markdown i umieściłem je we wskazanym w konfiguracji folderze:

data\test-markdown.md
 
---
title: "Testowy plik markdown"
date: "2020-09-25"
---
 
## Hej!
 
To testowy plik **markdown**.
Dzięki pluginowi `gatsby-transformer-remark` jego zawartość zostanie zamieniona w html.
 
 - Lista
 - testowa
 
~~Nieaktualne~~
 
![Photo by Charles Deluvio](https://images.unsplash.com/photo-1530041539828-114de669390e?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=634&q=80)
 
*Photo by Charles Deluvio from [https://unsplash.com](https://unsplash.com/photos/lJJlaUWYrPE)*
data\another-test-markdown.md
 
---
title: "Kolejny plik markdown"
date: "2020-09-26"
---
 
## Witaj znowu!
 
To drugi testowy plik **markdown**.
 
![Photo by Charles Deluvio](https://images.unsplash.com/photo-1534278931827-8a259344abe7?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80)
 
*Photo by Liudmyla Denysiuk from [https://unsplash.com](https://unsplash.com/photos/iJ9o00UeAWk)*
 

Z poziomu szablonu strony “foo” za pomocą GraphQL pobrałem posortowane po dacie wszystkie pliki markdown ze wskazanej w konfiguracji lokalizacji. Następnie otrzymane dane z plików markdown (przetransformowane do html`a) wstrzyknąłem do szablonu strony:

src\pages\foo.js
 
import React from "react"
import { graphql } from 'gatsby'
import Layout from "../components/Layout"
 
import styled from "styled-components"
 
const StyledContainer = styled.div`
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
`
 
export default function Foo({ data }) {
 return (
  <Layout>
   <StyledContainer>
    <h1>Foo page!</h1>
    {data.allMarkdownRemark.edges.map(({ node }) => (
     <div key={node.id}>
      <h3>
       {node.frontmatter.title}{" "}
       <span>{node.frontmatter.date}
       </span>
      </h3>
      <div dangerouslySetInnerHTML={{ __html: node.html}} />
      <hr />
     </div>
    ))}
   </StyledContainer>
  </Layout>
 )
}
 
export const query = graphql`
 query {
  allMarkdownRemark(sort: {order: ASC, fields: frontmatter___date}) {
   edges {
    node {
     id
     frontmatter {
      title
      date(formatString: "DD.MM.YYYY")
     }
     html
    }
   }
  }
 }
`

Ostatecznie uzyskany efekt wygląda następująco:

Strona generowana na podstawie plików markdown

Strona dostępna jest pod adresem:

https://gatsby-poligon-testowy.netlify.app/

Wraz z pojawianiem się kolejnych wpisów z tej serii stan strony może różnić się od przedstawionego w tym poście.

Źródła projektu dostępne są pod adresem:
https://github.com/lukasz-zielinski-dev/gatsby-starter-example

Na tym kończę część pierwszą przedstawienia Gatsby.js, w części drugiej postaram się dokładniej omówić:

 • Tworzenie oddzielnych stron pew plik markdown.
 • Pobieranie danych z lokalnych plików csv
 • Integrację z zewnętrznym API

Źródła: